Direct Method For English to system nauki języka angielskiego stworzony przez grupę doświadczonych ekspertów i metodyków. Jest on systematycznie udoskonalany w oparciu o regularnie przeprowadzone badania oraz najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych. Direct Method for English jest metodą bezpośrednią i pozwala nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia oraz rozumienia ze słuchu, obejmuje jednak również naukę czytania oraz pisania.

W Centrum Języka Angielskiego NEAL, Direct Method for English jest metodą wiodącą, jednak nie ograniczamy się wyłącznie do materiału w niej zawartego. Na naszych zajęciach korzystamy z szerokiej gamy źródeł, tak aby lekcje spełniały oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających klientów.


Metoda komunikatywna:
Metoda komunikatywna stosowana jest przez nas w kursach przygotowujących do certyfikatów językowych FCE i CAE. . Bazuje ona na podręczniku w tradycyjnej formie. Znajdziemy tu więc nie tylko ćwiczenia konwersacyjne czy gramatyczne, ale też takie, które rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu (np. przez słuchanie gotowych nagrań i rozwiązywanie dołączonych do nich zadań), rozumienia tekstu (czytanie artykułów, a następnie odpowiadanie na dołączone do nich pytania) oraz rozwijające umiejętność pisania (produkowanie samodzielnych tekstów).

Co ważne, zależy nam, żeby także na tego typu zajęciach było dużo ćwiczeń zachęcających słuchaczy do mówienia – każdy artykuł czy zajęcia ze słuchania poprzedzone i podsumowane są krótką rozmową w danym temacie.